FacebookПідписатися на RSS

Запрошуємо взяти участь у Міжнародній науковій конференції "Слобожанські читання - 2022"

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Запрошуємо бажаючих взяти участь у роботі XXVI Міжнародної наукової конференції «Слобожанські читання», яка відбуватиметься з нагоди Міжнародного дня пам’яток і визначних місць й Дня пам’яток історії та культури.Присвячена 120-річчю проведення XII Археологічного з’їзду в Харкові (1902 р.).

Провідною темою конференції є відновлення історичної пам’яті та збереження культурного надбання України.

Планується робота за такими напрямами:

 • Охорона культурної спадщини України;
 • Археологія, охорона археологічної спадщини;
 • Монументальне мистецтво;
 • Мистецтвознавство і культурологія;
 • Історичне краєзнавство;
 • Історія світових воєн XXстоліття;
 • Церковне пам’яткознавство;
 • Некрополі Слобожанщини;
 • Етнографія.

Дата та місце проведення: 18-22 квітня 2022 року,м.Харків, вул. Жон Мироносиць, 9 (Харківський художній музей).

Заявки для участі в конференції та тези доповідей просимо надсилати до 15.03.2022року на електронну пошту oks.conferenc@gmail.com.

Форма участі – очна та заочна (дистанційна). Участь у конференції передбачає публікацію тез у збірнику матеріалів (у паперовому та електронному вигляді) перед початком роботи конференції. Збірник тез автори зможуть отримати у електронному варіанті на сайті http://spadschina.kh.ua/.

Вимоги до оформлення тез доповідей:

Тези доповідей необхідно оформити наступним чином: обсяг — до 4000 знаків, шрифт Times New Roman, розмір кегля – 14, вирівнювання за шириною, поля — 2 см, міжрядкові інтервали — 1,5.

Тексти мають містити такі складові:

 • ім’я та прізвище автора;
 • місце роботи/навчання, посада (у разі наявності) автора;
 • назва доповіді;
 • тексттез.

Тези подаються без ілюстрацій,таблиць і списку літератури.

Відповідальність за зміст тез доповідей несуть автори.

Оргкомітет не приймає до розгляду наукові праці, які були раніше опубліковані та залишає за собою право відбору доповідей для включення їх до програми конференції, зокрема ті, що не відповідають темі секційного засідання, вимогам до оформлення або подані пізніше 15.03.2022року.

За підсумками конференції буде видана збірка наукових статей «Культурна спадщина Слобожанщини».Також матеріали відповідної тематики будуть опубліковані взбірці наукових статей «Охорона культурної спадщини України». Матеріали статей просимо надсилати до 03.05.2022 року на електрону пошту oks.conferenc@gmail.com.

Вимоги до оформлення статей:

 • текст статті за темою власного наукового дослідження обсягом до 10-ти друкованих сторінок (кегль 14, інтервал 1,5, Times New Roman, поля з усіх боків – 20 мм) українською, російською або англійською мовами;
 • посилання на джерела та літературу подати у тексті в квадратних дужках з їхньою наскрізною нумерацією (напр.: [4, 25], де 4 – порядковий номер у списку, 25 – номер сторінки. Якщо 25 – це архівний аркуш, то пишемо: арк. 25).
 • графіка (ілюстрації, графіки, схеми тощо) – окремим файлом кожна; розширення – 300dpi, формат tiff або jpeg. Підписи до графічних зображень подаються у вигляді списку окремим файлом, де номер зображення в списку має відповідати назві файлу, що містить це зображення.

Адреса оргкомітету: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 1під’їзд, 4поверх, к.70. ОКЗ «Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини»

Контактний телефон: (057) 705-20-11 (Світлана Бахтіна, Ярослав Ліхолєтов).

Заявка

на участь у XXVІ Міжнародній науковій конференції

Прізвище, ім’я та по-батькові
Тема доповіді
Секція
Науковий ступінь, наукове звання
Місце роботи (повне та скорочене)
Посада, кафедра (без скорочення)
Телефон мобільний
Е-mаіl
Форма участі (очна/заочна)
Необхідне обладнання для презентації доповіді (так/ні)
Кiлькiсть переглядiв: 87